Новости

Розыгрыш!

Ұтыс ойына тек кана 2-3 бөлмелі пәтерлер ойнатылады

"Silver" ТК-де ақшалай жүлделердің ұтыс ойынын өткізу тәртібі

1) Әр айдың әрбір екінші сәрсенбісі, сағат 17-де құрылыс салушының кеңсесінде сатып алушылар үшін ұтыс ойыны өткізіледі.
2) Ұтысқа қолма-қол ақшамен немесе Отбасы банк бағдарламалары арқылы тұрғын үй сатып алған сатып алушылар қатысады.
3) Ұтыс ойындары 7.09.22 ж., 5.10.22 ж., 9.11.22 ж., 7.12.22 ж. өткізіледі.
5) 2022 жылғы 10 тамыздан бастап тұрғын үй сатып алған барлық сатып алушылар қатысады.
6) Өткен айларда жүлдені жеңіп алған сатып алушылар келесі ұтыс ойындарына қатыспайды.
7) Әрбір ұтыс ойынында жүлде сомасы 3 млн теңгені құрайды.
8) Жүлдені төлеу ұтыс ойынынан кейін дереу жүзеге асырылады.
9) Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары үшін ұтыс тек құрылыс салушының кеңсесінде ұтыс ойынына тікелей қатысатын жеке тұлғалар арасында өткізіледі.
10) Басқа аймақтардағы сатып алушылар алдын-ала жазбаша өтініш берген болса, ұтыс ойынына onlain қатыса алады. Немесе сенімхат бойынша өз өкілі арқылы қатыса алады.
11) Ұтыс ойынының қорытындылары хаттамамен ресімделеді, оған барлық қатысушылар қол қояды.
12) Ұтыс ойыны жабық жәшіктен шарларды тарту арқылы өткізіледі. Әр қатысушы үш шарды тартады. Үш шардағы үш санды қосқанда кімде көп сан шықса сол адам жеңімпаз деп танылады. Бірдей нәтижелер көрсетілген жағдайда осы сатып алушылар арасында сыйлық тең бөлінеді.
13) Осы Ереженің 2 және 5-тармақтарына сәйкес келетін әрбір сатып алушы, егер жүлдені ұтып алмаса, әрбір келесі ұтыс ойынына қатыса алады.
14) Ұтыс алдында ұтысқа қатысатын сатып алушылардың тізімі жасалады, олар ұйымдастырушыға электрондық үкімет порталы қалыптастырған тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді көшірмені ұсынуға тиіс. Әрбір қатысушы 2022 жылғы 10 тамыздан бастап белгіленген тұрғын үйді сатып алу күні бойынша ұтыс ойынына қатысу үшін басқа қатысушылардың құқығын растау үшін тізіммен және үзіндімен танысуға құқылы. Ұтысқа қатысу қатысушының ұтыс ойынының басқа қатысушыларымен оның электрондық үкіметтен үзінді көшірмесімен танысуға келісімін растайды.
15) Пәтерді сатып алушылар тарапынан қызығушылық болмаған жағдайда, құрылыс салушы кезекті ұтыс ойынын өткізу күніне дейін бір ай бұрын ай сайынғы ұтыс ойынын тоқтата алады.

Розыгрыш только на 2-3 х комнатные квартиры

Порядок проведения розыгрыша денежных призов в ЖК «Silver»

✅ Каждую вторую среду, каждого месяца в 17 часов, в офисе застройщика будет проводиться розыгрыш приза для покупателей.
✅ В розыгрыше участвуют покупатели, которые приобрели жильё за наличный расчёт или через программы Отбасы банк.
✅ Розыгрыши будут проводиться 7.09.22 г., 5.10.22 г. 9.11.22 г., 7.12.22 г.
✅ Участвуют все покупатели, которые приобрели жильё с 10 августа 2022 года.
✅ Покупатели, выигравшие приз в прошлые месяцы, не участвуют в последующих розыгрышах.
✅ В каждом розыгрыше сумма приза будет составлять 3 млн тенге.
✅ Выплата приза осуществляется немедленно после розыгрыша.
✅ розыгрыш для жителей г. Нур-Султан проводиться только среди непосредственно физический участвующих в розыгрыше в офисе застройщика.
✅ Покупатели с других регионов могут участвовать в розыгрыше онлайн, если заранее подадут письменное заявление об этом. Или же могут участвовать через своего представителя по доверенности.
✅ Итоги розыгрыша оформляются протоколом, который подписывается всеми участниками.
✅ Розыгрыш проводиться путём вытягивания шариков с закрытого ящика. Каждый участник вытягивает три шарика. У кого будет цифра больше при сложении трёх цифр с трёх шариков тот и признаётся выигравшим. При одинаковых результатах, приз ровно делиться между этими покупателями.
✅ Каждый покупатель, соответствующий пунктам 2 и 5 настоящего Правила, если не выигрывал приз, то может участвовать в каждом последующем розыгрыше
✅ Перед розыгрышем составляется список покупателей, участвующих в розыгрыше, которые должны предоставить организатору выписку об учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве, сформированную (полученную) порталом электронного правительства. Каждый участник вправе ознакомиться со списком и выпиской для подтверждения права других участников для участия в розыгрыше по дате приобретения жилья, которое установлено с 10 августа 2020 года. Участие в розыгрыше подтверждает согласие участника на ознакомление другими участниками розыгрыша с его выпиской с электронного правительства.
✅)Ежемесячный розыгрыш может быть отменён застройщиком за месяц до дня проведения очередного розыгрыша в случае отсутствия заинтересованности со стороны потенциальных покупателей.